Rondje Friesland

“Topografische spoorwegenkaart uit 1916 van Friesland”
Met rood ingetekend het door GrienLinks en D66 Fryslân voorgestelde ‘Rondje Friesland’ in verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten. Door Herspoor is een amendement ingediend bij GrienLinks Fryslân om een noordelijke lus toe te voegen: Herspoor pleit ervoor om vanaf Veenwouden in noordelijke richting gebruik te maken van ‘vergeten’ spoor naar Dokkum->Holwerd->Stiens->Leeuwarden. Zie hiervoor: Topografie Rondje Friesland inclusief noordelijke lus’.

Rondje Friesland

Ingetekend met rood: ‘Spoorwegrondje Friesland’ 2007

– Traject Leeuwarden-Sneek over bestaand spoor.

– Traject Sneek-Heerenveen-Drachten langs autoweg A7.

– Traject Drachten-Veenwouden over ‘vergeten’ spoor, waarvan het talud nog grotendeels aanwezig is, of strak langs de N31 en de N356.

– Traject Veenwouden-Leeuwarden over bestaand spoor.

Samenvatting

In het conceptverkiezingsprogramma van Groen Links (GrienLinks) voor de verkiezingen van Provinciale Staten van dd 2007 stond een passage om een lightrail ‘Rondje Friesland’ in leven te roepen. Het tracé van ‘Rondje Friesland’ zou over bestaand spoor moeten lopen van Leeuwarden naar Sneek. Hier afbuigend in noordoostelijke richting, langs de A7, via Joure en Heerenveen naar Drachten (vanaf Joure tot Drachten zou dit tracé samenvallen met het tracé van de potentiële Zuiderzeespoorlijn). In Drachten afbuigend in noordwestelijke richting langs de N356 en bij Nijega in Noordelijke richting naar Veenwouden en vanaf hier over bestaand spoor naar Leeuwarden. Er is, bij inspraak voor dit conceptverkiezingsprogramma, gepleit om het ‘Rondje Friesland ‘te verruimen met een noordelijke boog via Dokkum. Bovendien is dit onderwerp in 2010 opnieuw onder de aandacht van GrienLinks Friesland gebracht om de aanleg van de autosnelweg van Dokkum naar Drachten trachten tegen te houden. Ook is in 2018 dit plan opnieuw door Herspoor bij GrienLinks Fryslân voor het voetlicht gebracht als item voor het verkiezingsprogramma voor P.S. Fryslân 2019.

Het archief

Alle documenten

Dd 24 november 2006

Brief voor GrienLinks waarin wordt gepleit om het zuidelijk rondje Friesland uit te breiden met een noordelijke boog via Dokkum: Basisdocument Rondje Friesland brief concept verkiezingsprogramma PS 2007 G.L. Fryslân’.

Dd 24 november 2006

Spoorwegenkaart uit 1916 van de provincie Friesland:Spoorwegkaart 1916 Rondje Friesland (GL 2007)’, met in kleur ingetekend het door GrienLinks voorgestelde ‘Rondje Friesland’ in het verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten in 2007.

Dd 24 november 2006

Spoorwegenkaart uit 1916 van de provincie Friesland met in kleur ingetekend het door GrienLinks voorgestelde ‘Rondje Friesland’, inclusief de noordelijke boog via Dokkum: ‘Topografie Rondje Friesland inclusief noordelijke lus’

Dd 2006

Zie ook in Herspoormap Spoorlijnen Dynamiek oud en nieuw’ het Volkskrantartikel over de vervallen spoorlijn Leeuwarden-Dokkum: ‘Vk.29-12-01 Leeuwarden-Dokkum’.

Dd 9 maart 2010

Brief voor Statenlid van GrienLinks Frieslân, Mevrouw  Irona Groeneveld, met een visie over de plannen om een vierbaansautobaan aan te leggen tussen Leeuwarden en Dokkum: ‘Alternatief autosnelweg Leeuwarden-Dokkum’.
Extra notitie 2020. Per abuis wordt er in deze brief van Herspoor aan GrienLinks Fryslân gesproken over de autosnelweg Leeuwarden-Dokkum. Het moet zijn de autoweg Dokkum-Nijega (tot bij de aansluiting op de N31 vierbaansweg Drachten-Leeuwarden.
GrienLinks Fryslân heeft niet gereageerd op deze brief van Herspoor in 2010. Herspoor betreurt het dat deze weg toch is aangelegd.

Dd 2019

Er is een mail gestuurd naar GrienLinks Fryslân voor de samenstellers van het veriezingsprogramma van PS Fryslân 2019 om nog weer het Rondje Fryslân en een enkel ander ding op het gebied van openbaar vervoer in het verkiezingsprogramma op te nemen: Brief voor GL Fryslân verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019’.