Zuiderzeespoorlijn Hoteleiland Tjeukemeer

“Hoteleiland in het Tjeukemeer (1990)”

Een projectontwikkelaar wil een hoteleiland aanleggen in het Tjeukemeer. Herspoor heeft gepleit om, indien het hoteleiland er toch zou komen, dan in ieder geval rekening te houden met de eventuele aanleg van de Zuiderzeespoorlijn die vlak langs de autosnelweg A6 zal komen te lopen. Hoewel de gemeenteraad van Skarsterlân (Joure) akkoord is gegaan is het pleit nog niet beslecht.
Bijgewerkte notitie 2020. Het Hoteleiland is er niet gekomen.

Samenvatting

In 1990 komen er plannen in de publiciteit om in het Tjeukemeer een (schier)eiland (gemeente Skarsterland) aan te leggen waarop  een hotelcomplex en vakantiehuizen zullen worden gebouwd. Dit was op een moment dat de plannen van NS nog steeds waren om een tracé te kiezen dat niet langs de autosnelweg liep.
In een brief aan de gemeenteraad van Skarsterland wordt opgeroepen tot afkeuring van dit plan. Bij eventuele goedkeuring door de raad: rekening houden met de toekomstige Zuiderzeespoorlijn. De zienswijze van Herspoor werd ook naar andere instanties gestuurd. Hierop reageerde één van die instanties, Stichting Natuur en Milieu, met toezending van een door deze Stichting opgesteld bezwaarschrift tegen het hoteleiland aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Door de gemeenteraad van Skarsterlân werd met het plan van projectontwikkelaars ingestemd.
Bijgewerkte notitie 2020. Overigens is het hoteleiland er nooit gekomen. Laat staan dat men met de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn er rekening mee zou houden. Een stoptreinstation/-halte op deze pek, louter voor hotelgasten, zou waarschijnlijk een ‘brug te ver’ zijn geweest.

Het archief

Alle documenten

Dd 20 oktober 1990

Brief aan de gemeenteraad van Skarsterlân met afschriften naar enkele andere instanties (o.a. naar de Stichting Natuur en Milieu): Basisdocument Zienswijze Hoteleiland Tjeukemeer). Pleidooi tot afkeuring van aanleg van een hoteleiland in het Tjeukemeer. Indien toch tot aanleg zal worden besloten wordt het verzoek gedaan om rekening te houden met de toekomstige aanleg van de Zuiderzee-spoorlijn strak langs de A6, hoewel op dat moment de NS-plannen nog inhouden: aanleg door de groene ruimte met aansluiting op de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden net zuidelijk van Heerenveen en noordelijk van Heerenveen afbuiging in noordoostelijke richting naar Drachten en Groningen.

Dd 10 september 1990

Kopie van een brief van ‘Stichting Natuur en Milieu’ aan de minister van LNV ir. G.J.M. Braks: oproep tegen aanleg Hoteleiland Tjeukemeer en oproep om het Tjeukemeer aan te wijzen als natuurmonument in het kader van de Natuurbeschermingswet: Kopie Brief van Stichting Natuur en Milieu aan Ministerie, Standpunt Hoteleiland Tjeukemeer 10-9-90.

Dd Najaar 1990

Krantenknipsel uit de Volkskrant aangaande Hoteleiland Tjeukemeer: Krantenknipsel Herrie om Tjeukemeer 9-10-90.

Dd 1 november 1990

Krantenknipsel over hoteleiland. De gemeenteraad van Skarsterlân geeft toestemming: Krantenknipsel Toestemming Hoteleiland Tjeukemeer 1-11-90’.