IJzeren Rijn

“Topografisch kaartje m.b.t. herstel van de IJzeren Rijn + alternatieve routes”

Rood is de voorkeursroute van België met herstel van het historisch tracé. Nederland ligt dwars vanwege: zwaar goederentreinverkeer door steden Weert en Roermond en door natuurgebied Meinweg.
Geel is huidige route goederenvervoer van Antwerpse haven naar het Ruhr-gebied: Montzenroute: veel meer km’s en overbrugging van veel meer hoogtemeters dan het traject van de IJzeren Rijn.
Paars is bestaande route vanaf Rotterdam over regulier spoor naar Ruhr-gebied. Vanuit de Antwerpse haven zou de oorspronkelijke spoorlijn van Turnhout naar Tilburg weer gereactiveerd dienen te worden.
Groen is de Betuwelijn.

Samenvatting

De IJzeren Rijn is de vanouds druk bereden spoorlijn voor goederentreinen van de Antwerpse haven naar het Ruhr-gebied. Ook deels gebruikt voor reizigersvervoer. Met het uitbreken van WO I langzaamaan in verval geraakt vanwege de neutraliteit van Nederland in WO I. Moeilijkheden m.b.t. reactivering gaan zelfs terug naar de tijd vóór de aanleg van deze spoorlijn, omdat afspraken, gemaakt tijdens de onafhankelijkheid van België van de Staat der Nederlanden in 1839, in een verdrag zijn vastgelegd. Al decennia lang doet België vergeefse pogingen om de spoorlijn te heropenen voor goederentreinen, als tegenhanger van de Betuweroute. Zie o.a.: https://www.spoorpro.nl/tag/ijzeren-rijn/

“De-Standaard 30-6-09 reizigerstrein Neerpelt-Hamont-Weert”

“Volkskrant 6-2-93 IJ.R. vanuit Ned. perspectief rails liggen er nog”

Het archief

Alle documenten

Dd 2015

Document over de geschiedenis en huidige stand van zaken m.b.t. de IJzeren Rijn:  Basisdocument IJzeren Rijn’

Dd 11-2020

In 2001 publiceerde de Volkskrant een serie artikelen over vervallen spoorlijnen onder de titel Spoorzoeken’. Er werd ook aandacht besteed aan het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn: ‘Vk.24-11-01 IJzeren Rijn’.

Dd juli 2021

Door België wordt druk op Nederland uitgeoefend om het tracé Hamont-Weert te reactiveren opdat hier reizigersvervoer kan plaatsvinden. Ook hierbij blijkt weer dat men in België veel voortvarender te werk wil gaan met (re)activering van spoorlijnen dan in Nederland.
Hoewel dit een deel is van het tracé van de ‘IJzeren Rijn’ is er voor gekozen om dit document onder te brengen bij Herspoorproject ‘Spoorverbindingen met België’: ‘Belgische Druk op Nederland Activering Tracé Hamont-Weert’.