VIEV Vereniging Innovatief Euregionaal (rail-)Vervoer

“Topografie Spoorlijn Nijmegen-Kleef”

(= in donkerblauw weergegeven: de in onbruik geraakte spoorlijn vanaf de conjunctie met de spoorlijn van Nijmegen-Cuijk/Venlo via Groesbeek en Kranenburg naar Kleef).

VIEV is de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)-)Vervoer. De vereniging zet zich met name in om vanaf Nijmegen weer railvervoer te verkrijgen op de spoorlijn Nijmegen-Kleef (Dld.) die in 1992 werd gesloten. Ook probeert deze vereniging  weer railvervoer te verkrijgen op het eveneens in 1992 gesloten traject tussen Roermond en Dalheim (Dld.). Dit laatste traject maakt deel uit van de door België zo gewenste heropening van de IJzeren Rijn. Dit was de goederenspoorlijn van de Antwerpse haven naar het Duitse industriële Ruhr-gebied.

Samenvatting

Herspoor heeft in 2006 contact opgenomen met de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer (VIEV). Primair houdt deze vereniging zich bezig met de heringebruikname van het spoor tussen Nijmegen en Kleef. Enkele keren heeft een vertegenwoordiging van Herspoor aan een activiteit van deze vereniging deelgenomen.

Het archief

Alle documenten

Dd 2015

Document over de relatie van Herspoor met VIEV, inclusief korte weergave van de projecten van VIEV:  ‘Basisdocument ‘VIEV.

Dd 2006

Document notulen van de jaarvergadering 2006 vanuit de beginperiode van de contacten van Herspoor met VIEV: VIEV jaarverslag ALV 2006’.

Dd 6-2006

Document Informatieblad van de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer vanuit de beginperiode van de contacten van Herspoor met VIEV: ‘VIEV MAIL_6_2006’.