Friesland Stimulering Railvervoer

“Spoorwegenkaart Noord-Nederland 1916 met name Friesland,”

legenda, waarop ingetekend (on)mogelijkheden van uitbreiding railvervoer in de provincie Friesland:

Samenvatting

De initiatiefnemer van Herspoor is woonachtig in de gemeente Weststellingwerf, Friesland. Dat heeft ertoe geleid om naar projecten te kijken die mogelijk het railvervoer in deze provincie zouden kunnen stimuleren. Er zijn door Herspoor meerdere initiatieven genomen om in Friesland projecten op te zetten ter stimulering van het railvervoer.

Het archief

Alle documenten

Dd 2020

In Friesland zouden een aantal projecten in aanmerking kunnen komen om het railvervoer te stimuleren. Allemaal projecten die herstel van vroegere railverbindingen betekenen, dan wel projecten die beogen om een tracé te kiezen dat strak langs een autosnelweg kan worden aangelegd: ‘Basisdocument Friesland Stimulering railvervoer’.

Dd 2020

Op de pagina Rondje Friesland bevindt zich meer informatie over dit rondje: ‘Rondje Friesland’.

Dd 2020

In de submap Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer bevindt zich meer informatie over stimulering railvervoer in de gemeente Weststellingwerf: ‘Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer’.