Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland

“Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland (1988)”

Het beoogde tracé van NS en Rijkswaterstaat liep voor een belangrijk deel door groene ruimte en natuurgebied in zuidoost Friesland. Door de oprichter van Herspoor is een voorstel gedaan voor een tracé vlak langs de autosnelweg vanaf Lelystad naar Groningen. In latere tijd is dit alternatief overgenomen.

Samenvatting

In 1988 verschenen er in de pers berichten over het tracé van de toekomstige Zuiderzeespoorlijn (Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen). De plannen van NS zijn om de spoorlijn vanaf Emmeloord door geheel groene ruimte aan te leggen en zuidelijk van Heerenveen aan te sluiten op de spoorlijn vanuit Zwolle. En noordelijk van Heerenveen af te buigen in noordoostelijke richting naar Drachten/ Groningen. In een brief aan NS wordt een alternatief tracé voorgesteld: langs de autosnelweg A6 en A7.
NS reageert afwijzend op het voorstel van Herspoor.

Het archief

Alle documenten

Dd 9 juli 1988

Brief aan NS met een pleidooi om het door NS voorgenomen tracé van de Zuiderzeelijn te heroverwegen: Basisdocument Zienswijze Tracé Zuiderzeespoorlijn Zuid-Friesland 9-7-88. Gepleit wordt voor een tracé strak langs A6 en A7.

Dd 9 augustus 1988

Brief van NS: reactie  op voorstel van het alternatieve tracé; afwijzing: NS-reactie Zuiderzeelijn Tracé Zuid-Friesland 9-8-88.

Dd 3 maart 1993

Krantenknipsel in de Stellingwerf van 3-3-1993: ook GS Friesland kiest voor het tracé zoals bepleit in de brief van 9-7-1988: Stellingwerf Zuiderzeelijn Tracé Zuid-Friesland’.