Herspoor

Missie en Doelstelling

 

Missie

Het bevorderen van het Openbaar Vervoer in zijn algemeenheid en het railvervoer in het bijzonder, waarbij milieuwaarden en beperking van ruimtelijke belasting belangrijke uitgangspunten zijn ter realisering van projecten.

Er dient te worden geprobeerd om veel meer mensen te betrekken bij het Openbaar Vervoer. Zoveel mogelijk plaatsen in Nederland trachten bereikbaar te krijgen per trein. Deels te bereiken door heringebruikname van afgedankte spoorlijnen, waarvan tracé’s nog volledig bestaan, dan wel hooguit van functie veranderd voor bijvoorbeeld een fietspad. Deels ook te bereiken door aan bestaande spoorlijnen veel meer stoptreinstations of haltestations te creëren. Door juist gebruik te maken van bestaande en/ of in vergetelheid geraakte infrastructuur wordt tegen relatief lage kosten minimaal beslag gelegd op de schaarse ruimte in ons land.

Daarnaast dienen er op een aantal plaatsen in ons land wel nieuwe tracé’s voor spoorlijnen te worden aangelegd. 

Lees verder in:Basisdocument uitbreiding reizigersvervoer Nederland. ‘In onbruik geraakte spoorlijnen’.

 

Doelstelling

In het leven roepen van werkgroepen , die op lokaal niveau projecten activeren die tot uitbreiding van het Openbaar Vervoer, met name railvervoer, leiden. Hierbij zijn verschillende soorten werkgroepen te onderscheiden, zoals b.v.:

 -Werkgroepen die op diverse manieren proberen meer reizigers in de trein te krijgen door middel van diverse acties die beogen het treinreizen aantrekkelijker te maken.

-Werkgroepen die zich inzetten om op lokaal niveau meer stoptreinstations of haltes te (her-) openen.

 -Werkgroepen die zich inzetten om in onbruik geraakte spoorlijnen en lijnen die nu nog slechts als museumspoorlijn of alleen als goederenspoorlijn worden gebruikt, in bedrijf te krijgen voor personenvervoer.

-Werkgroepen die, naast stimulering van personenvervoer per trein, trachten het goederenvervoer per trein te stimuleren.

 -Werkgroepen die een eventueel nieuw aan te leggen spoorlijn projecteren en initiëren.

 

Mogelijkheden ter verwezenlijking van missie + doelen.

  • Meer haltes/ stations aan bestaande spoorlijnen
  • Heringebruikname van in onbruik geraakte spoorlijnen
  • Privatisering/ verzelfstandiging delen van het spoor
  • Initiatieven tot aanleg van nieuwe spoorlijnen