Zuiderzeespoorlijn

“Zuiderzeespoorlijn, omgedoopt tot Lelylijn”

In 1988 werd het eerste deel vanaf Weesp naar Lelystad in gebruik genomen onder de naam Flevolijn. Herhaaldelijk zijn er plannen gemaakt om de lijn vanaf Lelystad door te trekken via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen: Zuiderzeespoorlijn. Als een tussenoplossing is in 2012 gereed gekomen de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle. In 2018 is de naam veranderd van Zuiderzeelijn in Lelylijn. Momenteel (2020) zijn er opnieuw gevorderde plannen om de lijn vanaf Lelystad naar Groningen toch aan te leggen: zie bovenstaande blauwe stippellijn.

Samenvatting

Met de aanname van de Zuiderzeewet in 1918 zijn er ook plannen gemaakt om spoorlijnen door het nieuwe land aan te leggen. De geprojecteerde spoorlijn over de Afsluitdijk is er nooit gekomen. De geprojecteerde spoorlijn vanaf Weesp via Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Dachten naar Groningen is tot op heden niet verder gekomen dan tot Lelystad (1988). Als alternatief  is de Hanzelijn aangelegd (2012). In 2020 zijn de oorspronkelijke plannen van de Zuiderzeespoorlijn naar Groningen weer nieuw leven ingeblazen.

Het archief

Alle documenten

Dd 9-7-1988

Het begin van Herspoor dateert uit 1988 n.a.v. het plan om de Zuiderzeespoorlijn voorbij Emmeloord door te trekken door de gemeente Weststellingwerf en zuidelijk van Heerenveen te laten aansluiten op de spoorlijn Zwolle Leeuwarden. Lees verder in submap:Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland’.

Dd 20-10-1990

Plannen voor de aanleg van een Hoteleiland in het Tjeukemeer deden de oprichter van Herspoor opnieuw in actie komen om bij onverhoopte uitvoering van dit plan rekening te houden met de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Lees verder in submap:   ‘Zuiderzeespoorlijn Hoteleiland Tjeukemeer’.

Dd 2005

Een aantal documenten over de Zuiderspoorlijn zijn onder gebracht in de submap: ‘Zuiderzeespoorlijn in breder Perspectief’.