Utrecht Stadsringspoorlijn

“Station Maliebaan. Utrecht”

Het station Maliebaan in Utrecht doet tegenwoordig dienst als spoorwegmuseum. Het ligt aan de spoorlijn, die dwars door de stad Utrecht loopt, waarover alleen nog goederentreinen rijden. Dit station zou heel eenvoudig weer kunnen worden opgewaardeerd voor het gebruik, naast de museumfunctie, als een reguliere halte voor een dienstregeling over ‘De Utrechtse Stadsringlijn’.

Samenvatting

Utrecht vormt het centrum van het spoorwegennet van Nederland. Dwars door de stad loopt een spoorlijn die alleen nog in functie is als goederenspoorlijn. Het station aan deze spoorlijn heeft de functie van spoorwegmuseum gekregen: station Maliebaan. Deze goederenspoorlijn en het station zouden weer een openbaarvervoersfunctie kunnen krijgen, indien met kleine aanpassingen een Stadsringspoorlijn zou worden geëxploiteerd. Een aftakking vanaf de ringspoorlijn naar Universiteitscentrum De Uithof, in onderstaand plan voorgesteld, is door de feiten achterhaald. De gemeenteraad van Utrecht is in 2011 akkoord gegaan  met de aanleg van een tramlijn die vanaf de hoofdspoorlijn naar Arnhem afbuigt in noordelijke richting over sportcomplex Maarschalkerweerd, achter langs stadion Galgenwaard naar Universiteitscentrum De Uithof. De plannen van Herspoor voor een Stadsringspoorlijn blijven echter onverwijld van kracht.

Bijgewerkte notitie 2020, gekopieerd vanuit Wikipedia:
De NS verzorgt sinds 2005 in het weekend en tijdens schoolvakanties gedurende de openingstijden van het Nederlands Spoorwegmuseum een Pendeldienst Utrecht Centraal – Utrecht Maliebaan. Vanaf 26 juli 2010 reed de pendeldienst iedere dag (m.u.v. maandag) via Blauwkapel. Slechts enkele ritten in de late middag reden via Driebergen-Zeist. Na de sluiting van het traject tussen Maliebaan en Lunetten in september 2012 rijden alle ritten via Blauwkapel.

Hoewel de NS-reisplanner en spoorkaarten van NS vermelden “uitsluitend bedoeld voor bezoekers van het Spoorwegmuseum” is het station regulier te gebruiken zonder een kaartje voor het museum te hoeven kopen, echter alleen tijdens de openingstijden van het museum. Er zijn ook gewoon NS-kaartlezers en een NS-kaartautomaat.

Bijgewerkte notitie december 2020:
Indien de sluiting van het spoortraject van de Maliebaan naar Lunetten definitief zou zijn, dan is de kans vervlogen dat er ooit nog een Stadsringspoorlijn zou kunnen komen.

“Station Maliebaan”

“Station Maliebaan”

Het archief

Alle documenten

Dd 10 maart 2002

Brief verstuurd aan de wethouder van Verkeer in Utrecht met een pleidooi voor een Stadsringspoorlijn met een aansluitende tak naar Universiteitscentrum De Uithof: Basisdocument Utrecht Stadsringspoorlijn, Brief aan wethouder 10-3-2002.

Dd 10 maart 2002

Geografische schets met het spoorwegennet in Utrecht, waarop enkele nieuwe haltes zijn aangegeven die geopend zouden kunnen worden bij exploitatie van een Stadsringspoorlijn: Topografie Utrecht Stadsringspoorlijn bijlage brief aan wethouder 10-3-2002.

Dd 10 mei 2002

eactie van de wethouder van Verkeer in Utrecht, mevrouw M.A. van den Bergh: Reactie Wethouder Utrecht 10-5-2002.

Dd 5 april 2007

Document met foto van station Maliebaan, functie als spoorwegmuseum met uitzicht op een toekomstige functie als regulier station voor de Stadsringspoorlijn:Foto station Maliebaan, naast museum weer regulier station.

Dd 5 april 2007

Document met foto van viaduct Ina Boudier Bakkerlaan. Hier zou een halte kunnen komen aan de Stadsringspoorlijn. Ook zou hier een aftakking van spoor- of tramlijn naar Universiteitscentrum De Uithof kunnen komen: ‘Foto IBB-laan, hier halte Stadsringspoorlijn en aftakking naar De Uithof.

Dd 5 april 2007

Document met Foto, Spoorwegovergang (in degradatie) bij begraafplaats Soestbergen. Er zou een spoorwegboog kunnen worden aangelegd voor de Stadsringspoorlijn. Op de foto de in verval geraakte spoorwegovergang Houtensepad bij begraafplaats Soestbergen nabij spoorwegconjunctie van de Maliebaanlijn met de hoofdlijnen naar Arnhem en Den Bosch:

Dd 5 april 2007

Foto’s (5x) van Station Maliebaan, Utrecht: Foto’s station Maliebaan’.

Dd 5 april 2007

Foto’s (5x) van omgeving toekomstige halte Ina Boudier Bakkerlaan, Utrecht: Foto’s toekomstige halte IBB-laan