Oude Stations

“Foto Station Almen-Laren Noordzijde”
Dit station is exemplarisch voor oude stations die een andere functie hebben gekregen. Perronzijde, aan de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal. Vroeger heette het aan de spoorlijn Zutphen-Glanerbeek (=Glanerbrug ten oosten van Enschede): ‘Station Amen-Laren aan spoorlijn Zutphen-Glanerbeek’. Dit stationsgebouw is in 1865 geopend en in 1938 gesloten en nu al meerdere decennia in gebruik als woonhuis. Zou herstel van de vroegere functie mogelijk zijn?….. Wel worden pogingen ondernomen om station Almen-Laren weer als halteplaats functioneel te krijgen.

Samenvatting

Veel stations zijn na het hoogtepunt van het spoorwegentijdperk in onbruik geraakt. Vele zijn geheel verdwenen. Andere hebben een nieuwe bestemming gekregen. In de Volkskrant van 2006 heeft een serie gestaan over oude stations die een andere bestemming hebben gekregen. In deze rubriek worden een aantal stations weergegeven die hun oorspronkelijke functie zijn kwijt geraakt.

“AdviesbureauB&T, Tzummarum”

“Campingreceptie, Eext”

Het archief

Alle documenten

Dd 2006

Naast oude stations die de oorspronkelijke functie hebben behouden zijn er nog veel meer oude stations, voornamelijk uit de 19e eeuw, die een andere functie hebben gekregen:  ’Basisdocument Oude Stations’.

Dd 2021

De grondlegger van Herspoor is woonachtig in de gemeente Weststellingwerf. Daar bevindt zich station Wolvega dat ook is onttrokken aan de oorspronkelijke functie. Lees verder in projectmap Friesland Stimulering railvervoer’ met submap Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer waarin ‘Foto Station Wolvega december 2020’.

Dd 2006

In de Herspoor-map ‘Station Almen-Laren’ wordt verslag gedaan van activiteiten van Herspoor om dit station weer hersteld te krijgen als halte aan de spoorlijn Zutphen-Odenzaal. Het station zelf zal wel nooit meer de oorspronkelijke functie terugkrijgen: het is particulier eigendom en heeft een woonhuisfunctie. Zie: ‘Foto Station Laren zuidzijde’.

Dd 2006

In 2006 verscheen er in de Volkskrant een serie over oude stations die een andere functie hadden gekregen. Hiervan worden er 5 in deze projectmap weergegeven:
‘Submap Oude Stations, publicaties in Volkskrant 2006’.

  1. De verloren Koffer, Lisse: ‘De Verloren Koffer, Lisse ’.
  2. Station Vogelenzang: ‘Woonstation Vogelenzang‘.
  3. Station Eext: ’Campingreceptie, Eext’.
  4. Station Tzummarum: ‘AdviesbureauB&T, Tzummarum’.
  5. Station Denekamp: ‘Spoorhuuske, Denekamp’.