Zwolle-Leeuwarden Haltetrein

“Staphorst spoorwegovergang, foto 2007”

Bij deze spoorwegovergang in Staphorst zou een nieuwe halte kunnen komen op de plek van het in 1867 geopende en in 1935 opgeheven station Staphorst.
Herspoor oppert het plan om op veel spoorwegtrajecten in Nederland naast intercity’s en stoptreinen ook haltetreinen (-trams) te laten rijden. Als voorbeeld is uitgewerkt het traject Zwolle-Leeuwarden. Staphorst zou als eerste op dit traject in aanmerking komen voor heropening van dit station. In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen van de 2e Kamerverkiezingen 2021 wordt Staphorst genoemd voor een nieuw (heropening) treinstation door D66 en SGP. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Staphorst#cite_note-3)

Samenvatting

Herspoor beijvert zich om het railvervoer te bevorderen. Eén van de mogelijkheden hiertoe is om meer stoptreinstations aan de spoorlijnen te bouwen. Ook wordt er naar gestreefd om op bepaalde trajecten naast een dienstregeling voor Intercitytreinen en Stoptreinen ook een dienstregeling voor Haltetreinen (tramfunctie) te introduceren. Dit idee is nader uitgewerkt voor het traject Zwolle-Leeuwarden. De intercity’s op dit traject stoppen in Steenwijk en in Heerenveen. De Stoptreinen stoppen in Meppel, Steenwijk, Wolvega, Heerenveen, Akkrum en Grouw-Irnsum. Op dit traject zouden diverse haltes kunnen worden aangelegd, waardoor een dienstregeling voor haltetreinen (-trams) zou kunnen worden ingevoerd. In Duitsland ziet men al veel meer dat lokaal railvervoer wordt geïntegreerd met regionaal en landelijk railvervoer.

“Spoorwegovergang bij toekomstige halte Willemsoord”

“Heerenveen_IJsstadion”

Het archief

Alle documenten

Dd mei 2007

Opstelling van een document waarin wordt opgeroepen om een Haltetrein tussen Zwolle en Leeuwarden te bewerkstelligen: ‘Basisdocument Zwolle-Leeuwarden Haltetrein.

Dd 16 mei 2007

Ingestuurd naar de Volkskrant/ Ruimtelijke Agenda: een beschrijving van doelstellingen en activiteiten van Herspoor: ‘Ruimtelijke Agenda. Ruimtelijke Agenda was een artikelenreeks in de Volkskrant, waarbij lezers werden opgeroepen om ideeën te berde te brengen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit om de landschappelijke verloedering van Nederland een halt toe te roepen. Onderdeel van deze inzending was een pleidooi voor aanleg van diverse nieuwe haltestations op het traject Zwolle-Leeuwarden.

Dd 17 april 2007

Foto’s (2x) van spoorwegovergang in Nijeveen, alwaar een haltestation zou kunnen komen: ‘Foto’s toekomstige halte Nijeveen.

Dd 17 april 2007

Foto’s (3x) van spoorwegovergang bij Havelterberg, alwaar een haltestation zou kunnen komen: ‘Foto’s toekomstige halte Havelterberg’.

Dd 17 april 2007

Foto van brug over het spoor bij Witte Paarden, alwaar een haltestation zou kunnen komen: ‘Foto vanaf viaduct bij toekomstige halte Witte Paarden.

Dd 17 april 2007

Foto’s (5x) van spoorwegovergang bij Willemsoord, alwaar een haltestation zou kunnen komen: ‘Foto’s toekomstige halte Willemsoord.

Dd 17 april 2007

Foto’s (4x) van spoorwegovergang bij De Blesse, alwaar een haltestation zou kunnen komen: ‘Foto’s omgeving toekomstige halte De Blesse’. Het zou heropening van station De Blesse-Peperga betekenen.

Dd 17 april 2007

Foto’s (2x) ter herinnering aan Peter Stuyvesant, geboren in Peperga, dichtbij toekomstige halte De Blesse: ‘Omgeving toekomstige halte De Blesse herinnering Peter Stuyvesant Peperga.

Dd 9 april 2007

Foto’s (6x) station Heerenveen IJsstadion (‘Foto’s station Heerenveen IJsstadion’). In de toekomst in functie als een regulier haltestation?

Dd 9 april 2007

Foto’s (2x) van de locatie bij Heerenveen waar een station zal kunnen worden gepland: toekomstige kruising van de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden met de potentiële Zuiderzeespoorlijn: Foto’s locatie toekomstig kruisstation Heerenveen.

Dd 27 juni 2007

In 2006/2007 zijn door de gemeente Weststellingwerf 5 grootse infrastructurele plannen gelanceerd, samengevat in het z.g. ‘Werfboek’. Aan burgers werd gevraagd om zienswijzen in te dienen. Één van de 5 items in het ‘Werfboek’ was de totstandkoming van een verdiept spoor op het traject Zwolle-Leeuwarden, daar waar deze spoorlijn door de bebouwde kom van Wolvega loopt. De initiatiefnemer van ‘Herspoor’ heeft hiertoe een zienswijze ingediend bij B&W van Weststellingwerf, waarbij met name kritiek is geuit op het ‘verdiepte spoor’ plan: ‘Verdiept spoor Wolvega.