Zuiderzeespoorlijn in breder Perspectief

“Locatie kruising spoorlijn Zwolle-Leeuwarden met toekomstige Zuiderzeespoorlijn/A7”

Op deze locatie zou een toekomstig station Heerenveen Noord gebouwd kunnen worden, alwaar de Zuiderzeespoorlijn (sinds 2018 Lelylijn genoemd) de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden kruist. Sinds het besluit van de regering in Den Haag in 2006 om de Hanzelijn aan te leggen is dit plan in de ijskast verdwenen. Toen kwam er plots in 2020 weer hernieuwd inzicht om toch de Lelylijn van Lelystad naar Groningen door te trekken.

Samenvatting

Het eerste deel van de Zuiderzeespoorlijn, van Weesp via Almere naar Lelystad,  is al aangelegd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dit deel wordt de Flevolijn genoemd, eerste deel geopend in 1987 en het tweede deel tot aan Lelystad in 1988, terwijl de Gooiboog in 2003 werd geopend, zodat er ook een rechtstreekse verbinding tot stand kon komen vanaf Utrecht via Hilversum naar Almere. Daarna is er lang gepraat en onderzoek gedaan naar voortzetting van de Zuiderzeespoorlijn voorbij Lelystad. Dit heeft na lang wikken en wegen geresulteerd onder kabinet Balkenende II in de aanleg van de Hanzelijn vanaf Lelystad naar Zwolle, geopend in 2012 (https://wikikids.nl/Spoorlijn_Weesp_-_Lelystad). In 2018 is het oude plan om de Zuiderzeespoorlijn door te trekken vanaf Lelystad via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen weer van stal gehaald. Op 1 juli 2020 werd het nieuwe onderzoek naar de haalbaarheid van deze spoorlijn, intussen omgedoopt naar Lelylijn, gepubliceerd.

Het archief

Alle documenten

Dd 2005

Zienswijze aangaande spoorverbinding Randstad – Noord Nederland: Basisdocument Treinverbinding Randstad – Noord-Nederland.

Dd 14 februari 2001

Krantenknipsel in de ‘Heerenveense Koerier’ over de Zuiderzeelijn: Krantenknipsel, Zweeftrein een debacle ’.

Dd 1 juli 2020

Publicatie in de Leeuwarder Courant over een rapport van het zoveelste onderzoek naar de haalbaarheid van voortzetting van de Zuiderzeespoorlijn van Lelystad naar Groningen. Intussen is hiervoor de naam Lelylijn aangenomen: Rapport Lelylijn LC 1 juli 2020’. Zie ook de website over de Lelylijn: https://www.lelylijn.nl/