basisdocument

Zienswijze Tracé Zuiderzeespoorlijn Zuid-Friesland 1988

Onderwerp: TRACÉKEUZE ZUIDERZEELIJN IN ZUID-FRIESLAND.(zie ook bijlage)

(oorspronkelijke brief , dd. 9 juli 1988, aan de  Nederlandse Spoorwegen.)

Wolvega, 9 juli 1988

L.S.,

Hierbij reageer ik op plannen die onlangs in de publiciteit zijn verschenen omtrent de tracering van de toekomstige verlenging van de Zuiderzeelijn.

Bij de tracéplanning van de Zuiderzeelijn is er bij Heerenveen voor gekozen om vanuit het zuiden de plaats en het station Heerenveen te naderen. De tracering is dan ongeveer a.v.: vanaf Emmeloord komt de spoorlijn te lopen door, dan wel langs, de plaatsjes Luttelgeest, Kuinre, Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer en zal ten zuiden van Heerenveen op grondgebied van het plaatsje Oldeholtwolde (gemeente Weststellingwerf) samenkomen met de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Ten noorden van Heerenveen buigt het tracé af van de spoorlijn naar Leeuwarden en loopt dan in noordoostelijke richting naar Drachten.

Ik zou willen pleiten voor een alternatief tracé.

In plaats van de door N.S. geplande route zou ik gaarne willen zien dat N.S. vanaf Emmeloord voor het volgende tracé voor de Zuiderzeespoorlijn zal kiezen. Het tracé zal na Emmeloord (en trouwens ook vóór Emmeloord) dienen te lopen langs de autosnelweg A6-> Lemmer -> Joure
-> dan langs de A7 in zijn volle lengte tot aan Groningen. Bij Heerenveen zou de Zuiderzeespoorlijn bij nadering van de kruising met de spoorlijn Zwolle-> Leeuwarden een aftakking in zuidelijke richting kunnen krijgen zodat treinen die in Heerenveen stoppen vanuit het noorden station Heerenveen komen binnenrijden. Bij het verlaten van station Heerenveen zal deze stoptrein een klein stukje richting Leeuwarden rijden om vervolgens rechtsaf te buigen richting Drachten-> Groningen. Intercities die niet in Heerenveen hoeven te stoppen gaan uiteraard rechtdoor naar Groningen zonder het station Heerenveen aan te doen. Heerenveen wordt dus voor treinen uit de richting Emmeloord en uit de richting Drachten een kopstation.

Voordelen van het door mij voorgestelde tracé t.o.v. het door N.S. geplande tracé:

  • Een strakke ligging langs de autosnelweg vanaf Lelystad tot aan Groningen geeft een veel minder grote impact op natuurgebieden en agrarische landerijen.
  • Er liggen aan het door mij voorgestelde tracé 2 redelijk grote bevolkingscentra, n.l. de plaatsen Lemmer en Joure. Deze plaatsen zouden elk een stoptreinstation kunnen krijgen. Het door N.S. gekozen tracé loopt slechts langs enkele kleine dorpen en gehuchten. Om het openbaar vervoer voor veel meer mensen aantrekkelijker te maken kan dus beter voor het tracé via Lemmer en Joure worden gekozen.

 

Ik hoop een reactie van u te ontvangen m.b.t. mijn voorstel.

B. Brummelman

Bijlage:

‘Tracé Zuiderzeespoorlijn Zuid-Friesland bijlage bij brief aan NS 9-7-88’.

 

Reflectie op oorspronkelijke plannen van NS.

Intussen zijn er een flink aantal jaren verstreken sinds bovenstaand schrijven aan de Nederlandse Spoorwegen. Ik heb bijgevoegd de reactie van de Nederlandse Spoorwegen van augustus 1988: NS-reactie Zuiderzeelijn Zuid-Friesland 9-8-88. Hieruit blijkt dat NS haar eigen plan had en dat het tracé reeds vast lag en niet gewijzigd zou worden. Nu blijkt, zoals ik via de pers heb vernomen, dat het tracé toch langs de autosnelweg is gepland, waarbij de spoorlijn langs Lemmer en Joure zal komen te lopen, zie: Stellingwerf Zuiderzeelijn tracé Zuid-Friesland 3-3-93.

Het kan verkeren.

Velen in Friesland hopen dat ook de HSL of de Zweeftrein in de doofpot zal komen.

 

Zie voor een nadere uiteenzetting m.b.t. de voortzetting van de Zuiderzeelijn voorbij Lelystad: Herspoorsubmap Basisdocument Treinverbinding Randstad – Noord-Nederland.

 

Bijgewerkte notitie juli 2020. En dan ligt er ineens een onderzoeksrapport om de Zuiderzeelijn, intussen omgedoopt tot Lelylijn, toch door te trekken vanaf Lelystad naar Groningen en eventueel verder naar Duitsland/ Scandinavië (https://www.lc.nl/friesland/Rapport-Lelylijn-enorme-boost-voor-economie-Heerenveen-en-Drachten-25809891.html). Mijns inziens een heel mooi plan. Maar toch…..? De nadruk van het plan ligt met name op de snellere bereikbaarheid vanuit het Noorden van Nederland met de Randstad, met name met Schiphol. Ook wordt benadrukt dat Heerenveen en Drachten een flinke impuls krijgen om te kunnen groeien wordt als een positieve factor gepropageerd. Veel punten uit dit plan druisen in tegen de uitgangspunten van Herspoor.

In het nieuwe rapport dat begin juli 2020 werd gepresenteerd wordt er ook van uitgegaan dat er in Heerenveen-Noord een kruisstation kan komen met de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Zie in dit verband ook de schetstekening van Herspoor uit 1988: Tracé Zuiderzeespoorlijn Zuid-Friesland bijlage bij brief aan NS 9-7-88. Op foto’s genomen in 2010 is de huidige situatie te zien alwaar het kruisstation kan komen: Foto’s Locatie toekomstig Kruisstation Heerenveen.