basidocument

Relatie Herspoor met VIEV Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer

 

Herspoor beijvert zich om het railvervoer uit te breiden en ‘vergeten’ railinfrastructuur nieuw leven in te blazen. Als zodanig is door de opsteller van dit document contact gezocht met VIEV (Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer ( www.viev.nl en www.viev.eu). Sinds 2006 wordt door Herspoor contact onderhouden met deze vereniging. VIEV beperkte zich tot stimulering van grensoverschrijdend railvervoer. Voor een organisatie, geheel bestaand uit vrijwilligers, was dit een te veel omvattende doelstelling. Momenteel (2006) beperkt de vereniging zich alleen tot activiteiten die beogen om de spoorlijn tussen Nijmegen en het Duitse Kleef weer nieuw leven in te blazen. Reizigersvervoer op het traject Nijmegen-Kleef is in 1991 gestaakt. In 1995 is opgericht de Vereniging Spoorlijn Nijmegen-Kleve (VSNK). In 1999 is de naam veranderd in Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer (VIEV). Omdat de voortgang telkens weer vertraging oploopt en het doel van heringebruikname van de spoorlijn nog erg onzeker is, is de spoorlijn door vrijwilligers van VIEV in 2008 geschikt gemaakt om er een draisine (lorry, voortbeweging als trapfiets) op te laten rijden.
In 2014 heeft VIEV het initiatief genomen om op het traject Roermond-Dalheim weer treinverkeer mogelijk te maken in de vorm van lightrail:  https://meinlijn.nl/ .
Vanaf 2015 wordt door VIEV de activiteiten m.b.t. heropening voor reizigersverkeer op het traject Nijmegen-Kleef betiteld onder de naam Keizerlijn:
http://www.keizerlijn.nl/’.
In 2018 heeft VIEV het initiatief genomen om de oorspronkelijke exploitant van de spoorlijn Nijmegen-Kleef,
de ‘Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij’ uit 1863, opnieuw op te richten:  https://nijmeegsche.nl/.

Momenteel (2020) kent VIEV 3 projecten:

  1. Keizerlijn: http://www.keizerlijn.nl/. Dit project is door VIEV in 2015 gelanceerd bij de provincie Gelderland om, als opmaat voor een volledig herstel van de verbinding Nijmegen-Kleef, alvast te beginnen met de exploitatie van een lightrail tramverbinding tussen Nijmagen en Kranenburg.
  2. Meinlijn: https://meinlijn.nl/ . In 2014 heeft de vereniging VIEV het initiatief genomen om een positie in te nemen m.b.t. de Belgische pogingen om de spoorlijn van Roermond naar Dalheim weer in bedrijf te krijgen t.b.v. de IJzeren Rijn voor goederenvervoer van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied. Hiertoe is het project Meinlijn gelanceerd, bedoeld om een lightrailverbinding te krijgen van Roermond naar Dalheim en dus ter voorkoming van goederentreinverkeer door natuurgebied Meinweg.
  3. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij (NSM): https://nijmeegsche.nl/. Opgericht in 1863. In 1865 werd het baanvak Nijmegen-Kleef in gebruik genomen. De exploitatie geschiedde door de Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft. In 2018 heroprichting van de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij. Doel van de NSM is om de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer helemaal in functie te krijgen.

Bijgewerkte notitie 2021.