Spoorverbindingen met België

Rood. 1. Grensovergang Sas van Gent/ Zelzate. Goederenspoorlijn Terneuzen-Gent. Reizigersvervoer weer in het vooruitzicht.

Zwart. 2. Grensovergang Roosendaal-Essen. Spoorlijn Rotterdam-> Roosendaal -> Antwerpen.-> Parijs

Paars. 3. Grensovergang Hazeldonk. HSL Amsterdam-> Brussel Londen

Groen. 5. Grensovergang Hamont/ Budel. Spoorlijn Antwerpen->Neerpelt-> Roermond->Mönchen-Gladbach: IJzeren Rijn. Van Antwerpen tot Hamont ook in gebruik voor regulier reizigersvervoer; van Hamont naar Weert alleen voor goederenvervoer; van Weert naar Roermond in gebruik voor spoorlijn Amsterdam->Maastricht; tussen Roermond en Dalheim: omstreden om weer in gebruik te nemen.

                    Rose. 8. Grensovergang Eijsden. Spoorlijn Maastricht->Luik.

                     Donkerblauw. Het Belgische plan Spartacus. 7. Spartacus lijn 1

heringebruikname spoorlijn Hasselt-Maastricht; 6. Spartacus lijn 2, verlenging van de spoorlijn Hasselt-Genk naar Maasmechelen en Sittard.; 4. Spartacus lijn 3, heringebruikname van de spoorlijn Hasselt-Eindhoven.

Samenvatting

Herspoor heeft geen actieve handelingen ondernomen m.b.t. railvervoer tussen Nederland en België. Wel is er bij de grondlegger van Herspoor vanuit de jaren ’80 van de vorige eeuw belangstelling geweest voor de spoorlijn van Eindhoven via Valkenswaard en Neerpelt naar Hasselt in Belgisch Limburg, zie document: Spartacus.
In België schijnt veel actiever overheidsbeleid te zijn m.b.t. openbaar vervoer, railvervoer in het bijzonder, dan in Nederland. Getuige o.a. de tegenwerking die België ondervindt van het reactiveren van de IJzeren Rijn en de weinig enthousiaste Nederlandse reacties op Belgische grensoverschrijdende lightrailplannen: Gent-Zelzate-Terneuzen (BTTB-dossier-gent-zelzate’)  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_55_Gent_-_Terneuzen) en Hasselt-Maastricht: Spartacus lijn 1 Maastricht-Hasselt-Antwerpen)  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Spartacusplan).

Het archief

Alle documenten

Dd januari 2015
Dd 2015

Veel spoor- en tramlijnen zijn aangelegd tussen Nederland en België en ook weer gesloten.  Grensoverschrijdende spoorlijnen tussen Nederland en België gesloten en weer open’??.

Dd februari 2015

In de provincie Belgisch Limburg bestaat een actief beleid op het gebied van openbaar vervoer i.s.m. het Vlaamse openbaar vervoersbedrijf ‘De Lijn’: ‘Spartacus’.

Dd 30-10-2006

Spartacus lijn 3. Als onderdeel van het openbaar vervoerplan voor Belgisch Limburg, Spartacus, zou men in de toekomst de sneltram die gepland is van Hasselt naar Neerpelt door willen trekken naar Valkenswaard en Eindhoven over in onbruik geraakt spoor: Spartacus lijn 3 Hasselt-Eindhoven.

Dd 2008

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers heeft een plan gelanceerd om weer reizigersvervoer mogelijk te maken tussen Terneuzen en Gent. Zie BTTB-dossier-gent-zelzate en  http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_55_Gent_-_Terneuzen.

Dd juli 2013

Spartacus-plan lijn 2 behelst de aanleg (goeddeels renovatie van in onbruik geraakt spoor) van een ligtrailverbinding van Hasselt via Genk naar Maasmechelen en eventueel door te trekken naar Sittard: Spartacus lijn 2 Hasselt Genk-Sittard.

Dd 27-8-2013

Door een actief beleid op het gebied van openbaar vervoer van de provincie Belgisch Limburg, Spartacus-plan lijn 1, wordt de spoorlijn Maastricht-Hasselt gereactiveerd als lightrail voor reizigersvervoer: Spartacus lijn 1 Maastr.-Hasselt-Antwerpen’.
Bijgewerkte notitie 2021. Reactivering is al jaren een ‘kwestie’. Het wil nog niet erg vlotten.

Dd februari 2015

Ook reactivering van de IJzeren Rijn is al heel lang touwtrekkerij tussen Nederland en België, waarbij ook Duitsland een rol speelt. Zie Herspoormap IJzeren Rijn.

Dd juli 2021

Door België wordt druk op Nederland uitgeoefend om het tracé Hamont-Weert te reactiveren opdat hier reizigersvervoer kan plaatsvinden. Ook hierbij blijkt weer dat men in België veel voortvarender te werk wil gaan met (re)activering van spoorlijnen dan in Nederland. Hoewel dit een deel is van het tracé van de ‘IJzeren Rijn wordt er hier voor gekozen om dit document onder te brengen bij Herspoorproject ‘Spoorverbindingen met België’:Belgische Druk op Nederland Activering Tracé Hamont-Weert’.