herspoor

REIZIGERSVERVOER OP TRACÉ’S DIE MOMENTEEL ALLEEN DIENST DOEN ALS GOEDERENSPOORLIJN

 

Voor belettering van hieronder genoemde spoorlijnen: zie ‘Topografie Museum- en goederenspoorlijnen’

Misschien is de makkelijkste manier om verhoudingsgewijs snel tot meer kilometers spoorlijn te komen waarop reizigersvervoer mogelijk is, te onderzoeken welke nog in functie zijnde spoorlijnen in aanmerking kunnen komen voor regulier reizigersvervoer. Dat wil zeggen: op welke museumspoorlijnen en op welke goederenspoorlijnen zou reizigersvervoer geëxploiteerd kunnen worden?

Spoorlijnen in Nederland, alleen bestemd voor goederenvervoer

Een opsomming van spoorlijnen waarop alleen goederenvervoer plaatsvindt volgt hieronder. Waarbij opgemerkt dat deze lijst waarschijnlijk niet volledig is. Bovendien is van enkele lijnen niet 100 % zeker of er momenteel nog goederenvervoer plaatsvindt. Bij N.S. Cargo zal men dat ongetwijfeld beter weten. Verder zijn er in veel steden korte stukken spoorlijn die vanaf het landelijk spoorwegennet naar lokale industriegebieden lopen. Deze tracés zouden mede een rol kunnen spelen om meer gebruik te maken van bestaande infrastructuur door, daar waar mogelijk, er ook een trambaanfunctie aan toe te kennen.

Diverse van onderstaande lijnen worden ook opgesomd bij ‘In onbruik geraakte spoorlijnen in Nederland’ of  bij ‘Nieuwe spoorlijnen in Nederland’ onder de kop: ‘Nieuwe spoorlijnen aangelegd/ in aanleg, uitsluitend voor goederenvervoer’.

Groningen

 1. Eemshavenlijn: Roodeschool -> Eemshaven.
  Provincie Groningen heeft plannen (voorjaarsnota 2015) om de spoorlijn voor reizigersvervoer  door te trekken vanaf Roodeschool naar de Eemshaven: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/nieuw-spoor-roodeschool-eemshaven-gelegd/
  Extra notitie 2020. Het eindstation in Roodeschool is een paar honderd meter verplaatst in westelijke richting. Bovendien werd in 2018 het nieuwe station Eemshaven geopend. Enkele keren per dag rijdt de reguliere trein vanuit Groningen na Roodeschool 7km verder naar station Eemshaven, Dit station is bestemd voor werknemers in de Eemshaven en voor toeristen voor de veerboot naar het Duitse Waddeneiland Borkum: https://www.prorail.nl/projecten/spoorlijn-roodeschool-eemshaven.
 2. Spoorlijnboog tussen Haren en Groningen voor goederentreinen vanuit de richting Assen naar Bad Nieuweschans.
  b1. Zuidbroek -> Veendam (notitie 2014: sinds enkele jaren ook weer gebruikt voor passagierstreinen, zie document: ‘Nieuwe spoorlijnen
  ’ en document: In onbruik geraakte spoorlijnen).

 

Drenthe

 1. Coevorden->Emlichheim->Neuenhaus->Bad Bentheim
  Incidenteel nog goederenvervoer. Plannen voor hergebruik voor passagiersvervoer. Van Neuenhaus naar Bad Bentheim in functie voor passagierstreinen. Zie document Re-activering spoorlijn Emmen-Bad Bentheim’ in projectmap Spoorverbindingen met Duitsland
 2. Nieuw-Amsterdam -> Schoonebeek.
  Voorheen voor olietransport, zie ook document: In onbruik geraakte spoorlijnen.

 Gelderland

 1. Betuwelijn: ‘Betuwelijn’, Vanaf 2007 functioneel.
  Men zou zich kunnen voorstellen, dat, wanneer het logistiek mogelijk is, er in de toekomst reizigersvervoer zal kunnen plaatsvinden vanaf Rotterdam naar Arnhem en/ of Nijmegen en/ of verder naar Duitsland over deze lijn. Dit zal nog eerder mogelijk zijn, indien, volgens de laatste bijgestelde prognoses, de goederenstroom over de Betuwelijn verder achterblijft t.a.v de aanvankelijke voorspellingen, waarop belangrijke politieke motieven uit de midden jaren negentig zijn gebaseerd om tot aanleg over te gaan. Overigens had deze lijn volgens Herspoor nooit mogen worden aangelegd.

Utrecht

 1. ‘Pon-lijn’: Amersfoort->Leusden. Wordt gebruikt voor aanvoer van auto’s van het VW-concern per goederentrein vanuit Duitsland door auto-importeur Pon. Dit stukje spoorlijn was onderdeel van een bekende verbinding van Amsterdam naar Nijmegen. Het baanvak Veenendaal->Rhenen is, na tijdelijke opheffing, weer in gebruik genomen voor passagiersvervoer.
 2. Utrechtse Stadslijn van Utrecht Blauwkapel -> Utrecht Lunetten: Utrecht
  Bijgewerkte notitie 2021: de spoorlijn zal buiten bedrijf worden gesteld vanaf station Maliebaan (=spoorwegmuseum) naar Lunetten en zal dus niet meer voor doorgaande goederentreinen beschikbaar zijn.

Noord-Holland

 1. Coruslijn voor de Hoogovens (Bijgewerkte notitie 2021: intussen Tata Steel). Wordt ook gebruikt als museumspoorlijn. Zie: ‘Museumspoorlijnen per provincie gerangschikt.

Zuid-Holland

 1. Hier ligt de goederenspoorlijn tussen de Maasvlakte en Barendrecht: eerste deel van de Betuwe-route: Betuwelijn’. Onderweg zijn er meerdere aansluitingen naar en van verschillende havens. Bij Barendrecht splitst deze lijn zich in aftakkingen naar bestaand spoor richting Rotterdam en richting Dordrecht.
  Om optimaler gebruik van bestaande infrastructuur te maken zou deze lijn ook een reizigersvervoerfunctie kunnen hebben voor het havengebied en voor plaatsen als Hoogvliet, Poortugaal, Spijkenisse, Rozenburg, Brielle en Oostvoorne.

Zeeland

 1. Sloehavenlijn van Heinekenszand -> Sloehavens.
 2. Terneuzen (West) -> Gent (België): Spoorverbindingen met België
 3. Terneuzen (Oost) -> Axel: Spoorverbindingen met België

Noord-Brabant

 1. Boxtel -> Veghel. Het eerste deel van het Duitse Lijntje: Duitse lijntje. Bijgewerkte notitie 2021: spoorlijn lijkt in onbruik te geraken.
 2. Lage Zwaluwe->Oosterhout. Zuidelijk van station Lage Zwaluwe is er een aftakking van de spoorlijn Dordrecht->Breda voor een goederenspoorlijn naar Oosterhout. Het eerste deel van dit baanvak was een deel van de in onbruik geraakte spoorlijn door de Langstraat van Lage Zwaluwe naar ’s Hertogenbosch.
 3. Noordelijk van station Lage Zwaluwe is er een aftakking van de bestaande spoorlijn Breda -> Dordrecht naar Moerdijk en het industriegebied ‘Moerdijk’ ten noorden van Zevenbergen.
 4. IJzeren Rijn. Het baanvak van Hamont in België tot aan Weert wordt incidenteel alleen voor goederenvervoer gebruikt. Andere baanvakken ook voor reizigersvervoer. Het baanvak tussen Roermond en Dalheim is geheel buiten gebruik.

Limburg

 1. Sittard -> Born/ Bruchem
 2. ‘D.S.M.-/ Mauritsspoorlijn’ van Geleen -> Stein/ Urmond.
 3. Maastricht-Hasselt. Incidenteel goederenvervoer. Traject is het Spartacus 1 project van de provincie Belgisch Limburg voor een lightrailtrein.