Herspoor

Eefde introductie

Aan de vertegenwoordigers van D66, Gemeentebelangen en Groen Links van de gemeenteraad van Lochem; en aan de vertegenwoordiger van de actiegroep ‘Gorssel Groen’.

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij toeval ben ik ruim twee weken geleden persoonlijk geïnteresseerd geraakt m.b.t. de problematiek inzake de verkeerssituatie tussen Zutphen en Deventer. Tijdens een gesprek met enkele inwoners van het dorp Eefde, ontspon zich een discussie over deze problematiek. Korte en lange termijnoplossingen werden daarbij aangedragen.

Een tweede keer dat mij recent deze problematiek opviel was in de e-mail die ik kort geleden ontving van een andere relatie. Deze persoon werkt gedurende enige tijd in een Midden-Amerikaans ontwkkelingsland maar woont regulier in Joppe, dichtbij de spoorlijn. Uit zijn email copiëer ik de volgende passage:

………………”daarbij vergeleken een oase van rust is. Om het lawaai nog wat langer mee te maken, mijn huisje, een kamer met keukenblokje, slaapkamer en douchcel ligt op 50 meter van de weg, hoofdader noord-zuid, die daar een redelijke helling heeft. Naar beneden gaande vrachtwagens vol in een grommende motorrem lichtere met jankende banden. Klimmende wagens die tot drie keer met veel tussengas terug moeten schakelen. De trein in Joppe is daar niets bij vergeleken. Ik slaap er als een roos. Vandaar dat een N 348 door Joppe me geen biet kan schelen. Het weer is weer aangenaam warm en ik kan”……

Voor mij waren deze ‘confrontaties’, met name dat het ….’me geen biet kan schelen’…. reden om mij nader te informeren.

Van geboorte afkomstig uit deze regio zijn mij de plannen aangaande de N348 en het politieke getouwtrek ontgaan, omdat ik al meerdere decennia hier niet meer woonachtig ben en dus geen lokaal nieuws volg. Wel kom ik nog regelmatig in deze regio voor werk- en andere bijeenkomsten in Deventer en Lochem. Ook af en toe voor familie- en/ of vriendenbezoek.

Ik ben nog zeer begaan met het landschappelijk schoon, milieu en leefsituatie in mijn geboortestreek. Ik mag hopen dat er niet al te veel overhoop wordt gehaald door weer te pas en te onpas maar autowegen aan te leggen. Dat er grote verscheidenheid aan meningen is blijkt o.a. al uit het feit dat deze problematiek kennelijk al heel lang speelt. De onverschilligheid t.a.v. natuur en landschap etc., spreekt boekdelen in de hier boven genoemde passage in een email van een kennis van mij die dus in Joppe woont. Omdat veel mensen denk ik aldus denken of passief zijn zou het wel eens vechten tegen de bierkaai kunnen zijn. Ik zelf ben een geheel andere mening toegedaan.

Wanneer ik voor boven genoemde bijeenkomsten in Deventer of Lochem kom, reis ik bijna altijd vanuit Friesland, waar ik woonachtig ben, per trein. Het valt mij op dat anderen die op deze bijeenkomsten komen bijna zonder uitzondering altijd met de auto zijn. O.a. door deze mensen worden de problemen m.b.t. de verkeerssituatie aangaande de N348 gecreëerd. Als frekwent treinreiziger meen ik dat er, middels aanpassingen m.b.t. het openbaar vervoer en een mentaliteitsverandering van veel weggebruikers, veel winst te behalen valt bij de N348-problematiek.

Los van de verkeersproblematiek m.b.t. de N348, had ik al eens een ingezonden brief aan openbaar vervoersmaatschappij Syntus geschreven (Basisdocument brief heropening station Almen-Laren, 2006), waarin ik enkele suggesties aan de  hand doe om het treinverkeer in de regio Deventer/ Zutphen/ Lochem te verbeteren en te intensiveren. Deze brief zend ik ter kennisname ook aan u mee met deze e-mail.

Ik dien op zeer korte termijn te beslissen of ik op 13 december gebruik wil maken van mondelinge inspraak bij de provincie. Schriftelijke of electronische inspraak zal altijd kunnen. Het is de vraag wat het meest effectief is.

Behalve mijn eigen visie over het openbaar vervoer in deze regio, die ik in bijgevoegde documenten heb uiteengezet, weet ik niets over deze materie. Misschien zijn er eerder dergelijke plannen gelanceerd? En niet uitgevoerd? Mogelijk weet u als lokaal bewoner daar meer over. Indien mijn voorgestelde plannen van enige realiteitszin getuigen wil ik van de mondelinge inspraakmogelijkheid gebruik maken.

Gaarne ontvang ik een reactie van u op deze mail, inclusief reactie op de toegevoegde documenten.

 

Met vriendelijke groet.

Berend Brummelman.

 

Sonnega, 11 december 2006

 

P.S.,

Intussen heb ik besloten om a.s. woensdag van het inspreekrecht gebruik te maken. Een directe reactie op deze documenten is daardoor niet noodzakelijk.