basisdocument

Brief syntus heropening station Almen-Laren

L.S.,

Gaarne wil ik enkele suggesties doen om kwalitatief goed openbaar vervoer per trein, in de regio waar uw bedrijf opereert, nog meer te verbeteren.

Zelf qua geboorte afkomstig uit het noordwestelijk deel van de Gelderse Achterhoek ben ik  enigszins op de hoogte van het regionale spoor- en wegennet in de driehoek Deventer/ Lochem/ Zutphen.

Station Almen-Laren.

Per trein kom ik dikwijls vanuit Wolvega (Friesland) naar Lochem vv. Het valt mij immer op dat wanneer ik tussen Zutphen en Lochem met de trein reis, er altijd halverwege een stop wordt gemaakt om de trein uit tegenovergestelde richting te laten passeren. Mijn voorstel is om op deze passeerplaats, het vroegere station Almen-Laren, opnieuw een station/ halte te creëren. Volgens mij hoeft er, om dit plan ten uitvoer te brengen, slechts een minimale investering te worden verricht. Ik denk daarbij aan:

 • Aan beide kanten een eenvoudig perron, eventueel met verlichting.
 • Parkeerplaats.
 • Rijwielstalling.
 • Treinkaartjesautomaat.

Het enige dat, volgens mij, ten opzichte van de huidige treinenloop dient te worden aangepast, is, dat de trein uit de richting Lochem ook een stop maakt. Veel nadeel hoeft dat qua tijdverlies en energieverbruik niet op te leveren. Immers, ook nu vermindert de trein vanuit de richting Lochem altijd zijn snelheid tijdens het passeren van de stilstaande trein vanuit de richting Zutphen.

Station Eefde (conjunctie).

Een tweede voorstel van mij is om in Eefde ook een eenvoudig(e) station/ halte te creëren. Ik zou daarbij in eerste instantie  willen pleiten om een dergelijk station aan te leggen op de lokatie waar het spoor vanuit de richting Lochem zich samenvoegt met het spoor vanuit de richting Deventer. Weliswaar ligt deze lokatie niet centraal in het dorp Eefde, maar wel brengt deze lokatie enkele voordelen met zich mee:

 • NS zou op de lijn Zutphen-Deventer er een extra stoptreinhalte bij krijgen en daardoor meer reizigers kunnen aantrekken die van de trein gebruik maken.
 • Syntus zou een rechtstreekse treinverbinding kunnen realiseren van Lochem naar Deventer vv. De halte in Eefde, op de plek waar beide sporen samenkomen, zou als kopstation dienst kunnen doen, zodat niet via station Zutphen hoeft te worden gereisd.
  Een andere, duurdere, mogelijkheid zou kunnen zijn om op de plaats van de conjunctie in Eefde een klein spoorlijnboogje aan te leggen, zodat ‘lightrail’-treinen zonder stop rechtstreeks van Lochem naar Deventer vv. kunnen rijden. 

 

Nog meer stations/ haltes aan bestaande spoorlijnen.

 • Voor Syntus zou het aantrekkelijk kunnen zijn om nog meer stations/ haltes te creëren, waardoor het treinreizen voor mensen uit de regio meer laagdrempelig wordt. Op een eventueel te exploiteren traject Lochem-Deventer denk ik daarbij aan mogelijke volgende haltes:
  • Eefde, Boedelhofweg.
  • Eefde (bij de conjuntie , reeds boven genoemd).
  • Eefde (Rijksstraatweg).
  • Joppe (station Gorssel-Joppe).
  • Epse (Lochemseweg).
  • Deventer (nieuwbouwwijk De Weteringen) en/of:
  • Deventer (bij de conjunctie met de spoorlijn uit de richting Almelo).

Al deze eventuele extra stations/ haltes zullen echter zeker meer infrastructurele aanpassingen vergen dan datgene wat voor het eerst genoemde station Almen-Laren zou moeten worden geïnvesteerd. Het doorgaande treinverkeer tussen Deventer en Zutphen dient immers niet vertraagd te worden.

Overwogen zou kunnen worden om, bij voldoende reizigersaanbod, afwisselend vanuit Lochem een Syntustrein naar Zutphen  dan wel naar Deventer te laten rijden, vv. Ook zou kunnen worden overwogen om afwisselend een stoptrein dan wel een ‘sneltrein’ te laten rijden. De ‘sneltrein’ van Lochem naar Deventer vv zou als enige tussenstop dan hebben: Eefde (conjunctie), of, bij aanleg van een extra spoorlijnboog, geen enkele stop.

Vanwege een te laag reizigersaanbod zal het exploiteren van diverse van deze extra haltes mogelijk geen haalbare kaart zijn. Echter het opnieuw in gebruik nemen van station Almen-Laren en de aanleg van het station Eefde (conjunctie) lijken mij alleszins haalbaar. Dit laatste dus met het oog op een directe verbinding Lochem-Deventer vv.

Mogelijk kunnen er contractproblemen zijn doordat Syntus geen rechten heeft om op het traject Eefde (conjunctie)-Deventer te rijden. Ter stimulering van kwalitatief goed openbaar railvervoer dat dicht bij de burger staat, lijkt mij, dat, in samenwerking met lokale en landelijke overheden, contracten en licenties makkelijk moeten kunnen worden aangepast.

Zouden deze door mij geschetste suggesties van realiteitszin getuigen dan zijn er buiten de driehoek Deventer/ Lochem/ Zutphen allicht veel meer plannen te maken en ten uitvoer te brengen, ter stimulering van het kleinschalig openbaar vervoer per trein.

Gaarne ontvang ik een reactie op mijn suggesties.

 

Met vriendelijke groet.

B. Brummelman.

 

 

P.S.,

Ik verzend deze brief per post en per e-mail.