Basisdocument

Weststellingwerf e.o., stimulering railvervoer

De initiatiefnemer van Herspoor is vanaf 1979 inwoner van de Gemeente Weststellingwerf, Wolvega. Er zijn in deze gemeente weinig mogelijkheden voor plannen om hier het railvervoer met infrastructurele projecten uit te breiden. Toch hier een aparte rubriek voor Wolvega e.o.

Vervallen tramlijn
Wat betreft spoorlijnen die in onbruik zijn geraakt is er één lijn die over Weststellingwerfs grondgebied liep, waarvan hoegenaamd niets meer is te zien: ‘Spoorlijnenkaart Nederland 1916’ Deze spoor-/tramlijn liep van station Steenwijk naar Frederiksoord, hierbij de grens tussen Overijssel en Drenthe passerend . In Frederiksoord afbuigend in noordwestelijke richting naar Noordwolde, waarbij de grens met Friesland werd gepasseerd en de gemeente Weststellingwerf binnenkomend. In Noordwolde afbuigend in noordoostelijke richting naar Makkinga, waarbij vanuit de gemeente Weststellingwerf de gemeente Ooststellingwerf werd binnengereden. Bij Makkinga splitste de spoorlijn zich. Eén tak liep via Oosterwolde en Appelscha naar Smilde in Drente. De andere tak liep naar Gorredijk. Ook hier weer een splitsing: één naar Heerenveen en één naar Drachten.
Het is niet reëel om te denken dat ooit deze tramlijn zou kunnen worden gerenoveerd.

Vervallen station Peperga
Wel zou kunnen worden gestreefd naar heropening van voormalig station Peperga aan de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Dit zou kunnen wanneer naast intercity’s en stoptreinen er op het traject Zwolle-Leeuwarden ook haltetreinen, oftewel trams, zouden gaan rijden. Hiertoe is op deze site van Herspoor een aparte map gevormd: ‘Zwolle-Leeuwarden haltetrein’
Aan de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden zou dan in de gemeente Weststellingwerf de halte De Blesse kunnen worden gepland. Hiertoe is voor het eerst in 2007 gepleit in een inzending naar de Volkskrant voor de artikelenreeks Ruimtelijke Agenda. Ruimtelijke Agenda was een artikelenreeks in de Volkskrant, waarbij lezers werden opgeroepen om ideeën te berde te brengen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit om de landschappelijke verloedering van Nederland een halt toe te roepen. In deze inzending wordt een beschrijving gegeven van missie, doelstellingen en activiteiten van Herspoor. Er wordt o.a. gepleit om op veel spoorlijntrajecten haltetreinen, oftewel trams, te laten rijden. Voorbeeld traject Zwolle-Leeuwarden met o.a. een halte in De Blesse op de plek van het voormalige station Peperga: ‘Volkskrant Ruimtelijke Agenda’

Verdiept spoor
In 2007 is met de gemeente Weststellingwerf gecommuniceerd over een mogelijke halte De Blesse in het kader van het door de gemeente geïnitieerde plan: ‘Het Werfboek’. Hierin werd door de gemeente een aantal plannen gepresenteerd: o.a. het Verdiept Spoorplan in Wolvega: ‘Verdiept Spoor Wolvega’

Omgevingsvisie
In 2017 is door Herspoor opnieuw gecommuniceerd met de gemeente Weststellingwerf over een mogelijke halte in De Blesse in het kader van de mogelijkheid die de gemeente voor haar burgers gaf om plannen voor de nabije toekomst te berde te brengen m.b.t. een ‘Omgevingsvisie’ voor de eerstvolgende jaren: Duurzamer vervoer voor en door de burgers van Weststellingwerf’

Renovatie station Wolvega
In de jaren ’80 van de vorige eeuw wilde NS van het station Wolvega af. Door actievoering in Wolvega, mede met hulp van de gemeente, provincie Friesland en andere instanties, is afbraak voorkomen en is het station een rijksmonument geworden. Er werd besloten tot restauratie en in 1992 werd deze voltooid. Op de begane grond bevindt zich nog de wachtruimte en er is een bloemenzaak. Op de bovenetage is een administratief bedrijf gevestigd. Lees verder in: https://rijksmonumenten.nl/monument/508659/station-wolvega/wolvega/ en in https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Wolvega .