basisdocument

Spoor- en tramlijnen oud, nieuw en veranderde functie

 

Herspoor beijvert zich om in onbruik geraakte spoorwegen weer in gebruik te kunnen nemen en zo veel mogelijk oude nog grotendeels bestaande infrastructuur te benutten. De ervaring leert dat de laatste jaren dit streven in Duitsland een trend is geworden. Nederland blijft achter. Getuige b.v. dat de vervallen spoorverbinding tussen Münster en Enschede weer in gebruik is genomen en geëxploiteerd wordt door Deutsche Bahn. Heropening van de spoorlijn Nijmegen-Kleef wordt vooral door de Nederlandse autoriteiten en de gemeente Groesbeek tegengehouden, zie www.viev.nl en Herspoormap ‘VIEV Vereniging Innovatief Euregionaal (rail-)Vervoer’
Datzelfde geldt voor verbindingen met België. Belgische instanties beijveren zich om oude verbindingen nieuw leven in te blazen: Hasselt-Maastricht, Hasselt-Eindhoven (Spartacus); Gent-Terneuzen (BTTB-dossier-gent-zelzate) en de goederenspoorlijn Antwerpen-Neerpelt-Roermond (Herspoormap: IJzeren Rijn). Nederlandse instanties verzetten zich stelselmatig tegen (her)gebruikmaking van deze grotendeels vervallen spoorlijnen.