basisdocument

Ruimtelijke Agenda

 

Op de website van Herspoor is een aparte map aangemaakt voor Ruimtelijke Agenda. Deze map biedt plaats aan documenten die met ruimtelijke ordening in bredere zin hebben te maken. Bij Herspoor is in dit verband allicht specifieke aandacht voor railvervoer.

Volkskrant.
De naam Ruimtelijke Agenda herinnert aan een oproep in de Volkskrant in mei 2007, waarbij lezers ideeën te berde konden brengen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit om de landschappelijke verloedering van Nederland een halt toe te roepen. De oprichter van Herspoor heeft een inzending gedaan waarin een beschrijving werd gegeven van missie, doelstellingen en activiteiten van Herspoor. Ook zijn enkele voorbeelden vermeld van projecten waarmee Herspoor zich toen bezig hield. Lees verder in: ‘Volkskrant Ruimtelijke Agenda 2007’

Omgevingsvisie Weststellingwerf
In de woongemeente van de grondlegger van Herspoor, Weststellingwerf Friesland, werd in 2017 een oproep aan bewoners gedaan om mee te denken over de Omgevingsvisie voor de eerstvolgende jaren. Dit initiatief van de gemeente is  een uitvloeisel van de Omgevingswet waarin wordt gesteld dat burgers meedenken over hoe de ruimtelijke en sociale ordening er in de toekomst uit zal zien. In 2021 dienen alle gemeentes in Nederland deze procedure met inspraak van de burgers te hebben doorlopen. De inzending van Herspoor is geplaatst in ‘Concept Nota Zienswijzen op de ontwerp Omgevingsvisie Weststellingwerf februari 2019’: zie ‘Omgevingsvisie Weststellingwerf 2019’
Andere documenten over dit onderwerp zijn te vinden in Herspoor-map ‘Friesland Stimulering Railvervoer’ submap Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer

Helaas is er in de definitieve editie van de Omgevingsvisie Wetstellingwerf geen aandacht besteed aan de inzending van Herspoor. Openbaar vervoer, en meer specifiek voor Herspoor het railvervoer, komt niet aan de orde. Toch voor de geïnteresseerden hier de link: https://www.weststellingwerf.nl/document.php?m=19&fileid=30965&f=0fe09fe0e4fd374c2ca14f6e08d3e749&attachment=0

Toegevoegde notitie 2021. Herspoor zal zich moeten bezinnen op welke manier de beleidsmakers in de gemeente wel aandacht kunnen krijgen voor de onderwerpen die Herspoor aandraagt.