basisdocument

Nedersaksenlijn

Spoorlijn van Enschede naar Groningen
Veel informatie over de Nedersaksenlijn is te vinden op de website: https://nedersaksenlijn.nl/

In 2016 is er een onderzoeksrapport verschenen over de mogelijkheden om een directe spoorverbinding te krijgen tussen Emmen en Groningen: https://nedersaksenlijn.nl/wp-content/uploads/2021/01/Onderzoeksrapport1.pdf. Het onderzoek is verricht als bachelorstudie o.l.v. ingenieursbureau Witteveen-Bos en Universiteit Twente. In 2018 is het idee geboren om de universiteitssteden van Enschede en Groningen langs de oostgrens met elkaar te verbinden. Dus niet via Zwolle. Toen is de naam Nedersaksenlijn bedacht.

Bij Herspoor vraagt men zich af of dit een juist gekozen naam is: Niedersachsen is één van de 16 Duitse deelstaten met 8 miljoen inwoners  en is qua oppervlakte groter dan Nederland. Waarom deze spoorlijn dezelfde naam gegeven als de deelstaat die tegen het noordelijk deel van Nederlands oostgrens aan ligt?
Het grootste deel van het tracé ligt er al: zie bovenstaand kaartje.

In een in 2019 uitgevoerde studie van ingenieursbureau Movares is de bachelorstudie o.l.v. Witteveen-Bos en TU Twente nog eens kritisch bekeken: o.a. worden de kosten ervan veel hoger geraamd:
https://nedersaksenlijn.nl/wp-content/uploads/2021/01/EDOP-5622483-v1-BIJLAGE_3_Rapportage_Quickscan_Nedersaksenlijn-DEF1.pdf
Voor de samenvatting, zie Herspoordocument: ‘Nedersaksenlijn Movares Samenvatting Quick Scan 2019’ De meerkosten in het Movares-onderzoek komen voor een belangrijk deel door het feit dat er intussen een principebesluit is genomen dat bij aanleg van nieuwe spoorwegovergangen er geen gelijkvloerse kruisingen zijn toegestaan.


In december 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan om een  haalbaarheidsonderzoek van de Nedersaksenlijn te laten uitvoeren: ‘Tweede Kamer akkoord haalbaarheidsonderzoek Nedersaksenlijn’ Tot op heden (mei 2021) zijn hierover bij Herspoor nog geen gegevens bekend. Wel is er (nu t.t.v. de kabinetsformatie) nogal wat lobby om naast veel andere projecten ook de Nedersaksenlijn op de kaart te zetten. In een brief aan de kabinetsinformateur van ProRail wordt ook de Nedersaksenlijn als aandachtspunt aanbevolen,
‘Kabinetsformatie mei 2021 Brief van ProRail voor mevrouw Hamer, denk aan Railinfrastructuur, o.a. Nedersaksenlijn’ Voor de recente Tweede Kamerverkiezingen van 2 maanden geleden hebben meerdere politieke partijen in hun verkiezingsprogramma de Nedersaksenlijn prioriteit gegeven. Naast de Nedersaksenlijn wordt in de verkiezingsprogramma’s van meerdere politieke partijen het railvervoer flink gepropageerd, o,a. ook de Zuiderzeespoorlijn (=Lelylijn) van Lelystad naar Groningen.

Reizigersvereniging ROVER gaf een overzicht voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 hoe de standpunten van de diverse politieke partijen luiden m.b.t. het openbaar vervoer: https://www.rover.nl/images/PDFs/Verkiezingen_tabel.pdf