Nedersaksenspoorlijn

Nedersaksenspoorlijn

“Topografie Nedersaksenlijn” In de figuur en de tekst is groen bestaand spoor, nog steeds in functie. De andere 3 kleuren geven 3 opties aan voor het nieuw aan te leggen tracé. Ingetekend op ‘Spoorkaart 1916’ van Nederland Noordoost het tracé van de...
Zwolle-Leeuwarden Haltetrein

Zwolle-Leeuwarden Haltetrein

“Staphorst spoorwegovergang, foto 2007” Bij deze spoorwegovergang in Staphorst zou een nieuwe halte kunnen komen op de plek van het in 1867 geopende en in 1935 opgeheven station Staphorst.Herspoor oppert het plan om op veel spoorwegtrajecten in Nederland...
Zutphen e.o. Stimulering Railvervoer

Zutphen e.o. Stimulering Railvervoer

“Joppe spoorwegovergang” Herspoor lanceerde plannen om in Zutphen en omgeving het railvervoer te stimuleren. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn om station Joppe, geopend in 1865 en enkele jaren daarna omgedoopt in station Gorssel, in 1938 definitief...
Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland

Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland

“Zuiderzeespoorlijn Tracé Zuid-Friesland (1988)” Het beoogde tracé van NS en Rijkswaterstaat liep voor een belangrijk deel door groene ruimte en natuurgebied in zuidoost Friesland. Door de oprichter van Herspoor is een voorstel gedaan voor een tracé vlak...
Zuiderzeespoorlijn in breder Perspectief

Zuiderzeespoorlijn in breder Perspectief

“Locatie kruising spoorlijn Zwolle-Leeuwarden met toekomstige Zuiderzeespoorlijn/A7” Op deze locatie zou een toekomstig station Heerenveen Noord gebouwd kunnen worden, alwaar de Zuiderzeespoorlijn (sinds 2018 Lelylijn genoemd) de spoorlijn...