Basisdocument

Verkiezingsprogramma Goen Links 2e Kamer 2010

Thema: Stimulering openbaar vervoer. Uitvoering van infrastructurele projecten.

Algemeen: Met name trachten te werken met reeds bestaande infrastructuur, opdat niet nog meer groene ruimte wordt opgeofferd. Bij aanleg van nieuwe spoorlijnen zo veel mogelijk gebruik maken van b.v. aanleg strak langs een autosnelweg.

Revitalisering ‘vergeten spoorlijnen’:

Reactivering van afgedankte spoorlijnen waarvan de infrastructuur nog grotendeels aanwezig is. In het gehele land zijn hiervan diverse voorbeelden:

  1. Alle lijnen (8x) in Nederland waar nu in de zomermaanden de spoorlijn nog slechts een museumspoorwegfunctie heeft: deze lijnen trachten weer tot spoor voor regulier reizigersvervoer verheffen.
  2. Er zijn momenteel 2 trajecten in Nederland waar, ook op bestuurlijk niveau, overleg plaatsvindt of verheffing tot weer regulier treinverkeer tot de mogelijkheden behoort:
    Het Duitse Lijntje: Uden-> Veghel-> Boxtel (bijgewerkte notitie 2020: lijkt helemaal stil te liggen en ProRail breekt gedeelten van de spoorlijn op).
    b. Lijn Nijmegen-> Groesbeek-> Kranenburg-> Kleef (bijgewerkte notitie 2020: taaie kost; de actievereniging Viev heeft nog geen succes, www.viev.eu )

Voorbeeld van een groter infrastructureel project:

Stimulering aanleg Zuiderzeespoorlijn Lelystad-> Emmeloord-> Heerenveen-> Drachten -> Groningen. Normale spoorlijn, strak langs autosnelweg, geen hogesnelheidslijn of zweeftrein.

Speciaal in Friesland:

In verkiezingsprogramma van GrienLinks Fryslân van 2007 is gepleit voor het tot stand brengen van het light-rail rondje Fryslân: Leeuwarden-> Sneek-> Joure-> Heerenveen-> Drachten-> Veenwouden-> Leeuwarden. Hierbij het voorstel om het plan van Grien Links Fryslân van het light-rail rondje uit te breiden tot een groter rondje Fryslân met ook een noordelijke lus:
Leeuwarden-> Sneek-> Joure-> Heerenveen-> Drachten-> Veenwouden-> Dokkum-> Stiens-> Leeuwarden.

Dit traject gaat deels over bestaand spoor, deels over nieuw spoor strak langs autosnelweg, deels over oud ‘vergeten’ spoor. Bijgewerkte notitie 2020: lees verder in Herspoor-map Friesland Stimulering Railvervoer’ en submap Rondje Friesland’.