Herspoor

Dorpsplan Almen 2015 Heropening station Almen-Laren

Op lokaal beleidsniveau wordt  ook aandacht besteed aan openbaar vervoer en hier meer specifiek railvervoer. Zo is er in een notitie over verkeer en verkeersveiligheid van Dorpsbelang van het dorp Almen onderstaande tekst te lezen: zie de onderstreepte en in rood weergegeven tekst. Summier wordt aandacht besteed aan heropening station Laren/Almen. Bovendien is er een passage over goederenvervoer per spoor. Dit laatste heeft te maken met het feit dat een eventuele Noordtak van de Betuwelijn over het grondgebied van Almen is geprojecteerd: zie: krant NRC Achterpagina Noordtak Betuwelijn’.

Verkeer en Verkeersveiligheid

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s: · Aanpak parkeerproblematiek · Beperking vracht- en landbouwverkeer in dorpskern · Vergroting verkeersveiligheid Almen kent weinig problemen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De belangrijkste doorgaande weg in de dorpskern is de Dorpsstraat. Er zijn goede ontsluitingswegen richting Zutphen en Lochem. Er liggen veel wandel- en fietspaden rondom Almen. Een uitbreiding hiervan is gewenst langs de Berkel en de Ehzerallee. Parkeren is een aandachtspunt in Almen. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de dorpskern gedurende het toeristenseizoen en tijdens evenementen. Bij de nieuwbouw in Almen Zuid en langs de Berkelweg worden extra parkeerplaatsen gecreëerd. Het aangeven van de parkeerplaats voor langparkeerders en toeristen verdient verbetering, zodat er minder op het dorpsplein geparkeerd wordt. Verder is het wenselijk dat het aantal parkeerplaatsen bij de begraafplaats wordt uitgebreid. De mentaliteit van de bewoners vraagt aandacht, de eigen verantwoordelijkheid voor veilig weggedrag moet worden benadrukt. Mensen zouden zich beter moeten houden aan de snelheidslimiet. Ouders die hun kinderen naar de Julianaschool brengen moeten hun auto zodanig parkeren dat deze het overige verkeer niet hindert. Enkele aanbevelingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid: – Meer vrije fietspaden, in het bijzonder langs de Ehzerallee – Handhaving snelheidslimiet in de dorpskern – Verbetering/uitbreiding van de parkeergelegenheid bij de begraafplaats – Behoud busverbinding – Mogelijke heropening van station Laren/Almen – Veilige rijroutes naar en voldoende parkeergelegenheid bij de nieuwe woonlocaties en de accommodaties – Vergroten van de verkeersveiligheid bij de kruising VordensewegAlmenseweg en de N346 – Aandacht en zorg over de ontwikkeling rond het goederenvervoer per spoor – Aandacht voor en zorg over de instandhouding van de brugverbindingen over het Twentekanaal