basisdocument

Stimulering Railvervoer in Fryslân

De initiatiefnemer van Herspoor is woonachtig in de gemeente Weststellingwerf, Friesland. Dat heeft ertoe geleid om naar projecten te kijken die mogelijk het railvervoer in deze provincie zouden kunnen stimuleren. Er zijn door Herspoor meerdere initiatieven genomen om in Friesland projecten op te zetten ter stimulering van het railvervoer.

 1. In 1988 verschenen er in de pers berichten over het tracé van de toekomstige Zuiderzeespoorlijn (Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen). De plannen van NS zijn om de spoorlijn vanaf Emmeloord door geheel groene ruimte aan te leggen en zuidelijk van Heerenveen aan te sluiten op de spoorlijn vanuit Zwolle. En noordelijk van Heerenveen af te buigen in noordoostelijke richting naar Drachten/ Groningen. In een brief aan NS wordt een alternatief tracé voorgesteld: langs de autosnelweg A6 en A7.
  NS reageert afwijzend op het voorstel van Herspoor.
  Lees verder in submap: ‘Zuiderzeespoorlijn, tracé Zuid-Friesland’
 1. In 1990 was er een plan om een kunstmatig hoteleiland te creëren in het Tjeukemeer. Herspoor heeft geijverd om, wanneer dit plan doorgang zou vinden, rekening te houden met eventuele verlenging van de Zuiderzeespoorlijn.
  Lees verder in de submap: ‘Zuiderzeespoorlijn, hoteleiland Tjeukemeer’
 2. Rondje Friesland:
  In het conceptverkiezingsprogramma van Groen Links (GrienLinks) voor de verkiezingen van Provinciale Staten van dd. 2007 stond een passage om een lightrail ‘Rondje Friesland’ in leven te roepen: Leeuwarden->Sneek->Heerenveen->Drachten->Veenwouden->Leeuwarden. Door Herspoor is een amendement ingediend om aan dit ‘zuidelijk’ Rondje Friesland een ‘noordelijke’ lus toe te voegen: vanaf Veenwouden over ‘vergeten’ spoor naar Dokkum en van hieruit eveneens over ‘vergeten’ spoor via Stiens naar Leeuwarden. Lees verder in de submap Rondje Friesland’
  Ook bij de verkiezingen voor PS 2015 heeft GL Fryslân weer gepleit voor het Rondje Fryslân: , pagina 28 van het verkiezingsprgramma:
  http://www.grienlinks.nl/wp-content/uploads/2015/02/Verkiezingsprogramma_GrienLinks_21_januari_2015_-_definitief.pdf
 3. Wolvega e.o. stimulering railvervoer:
  Omdat de initiatiefnemer van Herspoor woonachtig is in de gemeente Weststellingwerf is geïnventariseerd welke projecten in deze gemeente zouden kunnen worden opgezet om het railvervoer te bevorderen. Lees verder in de submap: ‘Wolvega e.o. Stimulering railvervoer’
 4. Haltetrein Zwolle-Leeuwarden:

Tram-, Metro- en Spoorlijnen zouden volgens Herspoor in Nederland meer met elkaar geïntegreerd dienen te zijn. In Duitsland wordt er veel meer gewerkt om deze vervoerssystemen in overeenstemming met elkaar te brengen. Een voorbeeld in Nederland was de Zoetermeerlijn, waarbij op 2 lussen in de vorm van een 8 deze stadslijn door NS werd geëxploiteerd. In 2007 overgegaan in Randstadrail. Door Herspoor is volgens dit concept een z.g. haltetrein uitgewerkt als project: Haltetrein Zwolle-Leeuwarden. Dan zouden gesloten stations op dit traject weer geopend kunnen worden. O.a. in de gemeente Stellingwerf: halte De Blesse, is voormalig station Peperga.
Lees verder in de map: Zwolle-Leeuwarden Haltetrein’

 1. Spoorlijn over de Afsluitdijk:
  Bij het ontwerp van de Afsluitdijk in de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn hiervoor vergaande plannen geweest: afbuiging van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder bij Anna Paulowna en bij Harlingen aansluitend op de spoorlijn naar Leeuwarden.
  In het verkiezingsprogramma van GL Fryslân voor verkiezingen PS 2015 wordt gepleit voor de spoorlijn over de Afsluitdijk, pagina 28 van het verkiezingsprgramma:
  http://www.grienlinks.nl/wp-content/uploads/2015/02/Verkiezingsprogramma_GrienLinks_21_januari_2015_-_definitief.pdf

In een recent verschenen persbericht van de afdeling Fryslân van D’66 is dit plan ook weer van stal gehaald.

Extra notitie 2020. Dit plan lijkt niet erg realistisch aangezien er momenteel veel meer belangstelling is om de verlengde Zuiderzeelijn van Lelystad door te trekken naar Groningen: tegenwoordig genoemd: Lelylijn. Zie: https://www.lc.nl/friesland/Rapport-Lelylijn-enorme-boost-voor-economie-Heerenveen-en-Drachten-25809891.html. Bovendien is er momenteel een grootscheepse renovatie gaande van de Afsluitdijk. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aanleg van een spoorlijn.

 

 

 1. Heringebruikname spoorlijn Stiens-Leeuwarden.
  Tot in de jaren ’90 van de 20e eeuw is op dit traject nog goederenvervoer geweest. De PvdA afdeling Fryslân heeft in een persbericht in het begin van de 21e eeuw gepleit om op dit traject reizigersvervoer te exploiteren. Door Herspoor is gepleit om in het plan van een Rondje Friesland ook een noordelijke lus via Dokkum en Stiens terug naar Leeuwarden op te nemen. Renovatie van het tracé Stiens-Leeuwarden zou een onderdeel zijn van een door Herspoor voorgestelde noordelijke lus van het Rondje Friesland. Lees verder in submap: ‘Rondje Friesland’