basisdocument

Station Staphorst

 

Bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden is station Staphorst in 1867 in gebruik genomen en in 1935 gesloten.
Bij Herspoor was ‘Station Staphorst’ tot kort voor de activering  van de nieuwe website in 2021 een onderdeel van het Herspoorproject Zwolle-Leeuwarden Haltetrein. In dat project wordt gepleit om op heel veel trajecten een spoorlijn ook als tramlijn te laten functioneren.  Dus op spoorlijnen naast intercitytreinen en stoptreinen ook haltetreinen te laten rijden, oftewel de spoorlijn ook een tramlijnfunctie geven. Voor de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden is deze opzet van Herspoor uitgewerkt in Zwolle-Leeuwarden Haltetrein.  Gezien de potentie van de mogelijkheid dat er toch gauw een nieuw station in Staphorst kan komen wordt ‘Station Staphorst’ nu als een apart project bij Herspoor gepresenteerd. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 wordt door meerdere partijen een nieuw station Staphorst gepropageerd.

Al vele jaren wordt gelobbyd om weer een station in Staphorst te krijgen. Zowel lokaal als regionaal en provinciaal zijn hiervoor steunbetuigingen. Het dorp Staphorst telt 10.530 inwoners en de hele gemeente heeft 17.261 inwoners. Dus genoeg potentieel voor voldoende reizigersaantallen zou je zeggen. Toch heeft NS in 2017 na een verkenning uitgesproken dat pas na 2024 er weer een station in Staphorst kan komen. De trage voortvarendheid van de besluitvorming hierover heeft met name te maken met de krapte op het spoor tussen Zwolle en Meppel:  De Stentor update uit 2017: Staphorst na 2024 heropening treinstation.